Vad kan du göra!?

Påverka dina lokala politiker att ta ställning nu!

Du kan påverka genom att skicka ett mail till en politiker. 

Nedan följer de politiker som du kan maila. 

En del politiker sitter med i flera nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

https://haninge.tromanpublik.se/