Stadsbyggnadsmötet

Idag höll stadbyggnadsnämnden sitt sista möte för året och då klubbades planen för Söderby huvudgård 2:1. Snart ska den ut på samråd och det är nu som det gäller.
Alla vi som är mot en exploatering måste aktivera oss för att det inte skall bli av.