Samrådet är nu över

Idag är samrådstiden över och vi fortsätter nu vårt politiska arbete för att bevara Söderbyskogen.
Vi tackar alla som skickat in synpunkter som gör att vi i ett senare skede kan överklaga vidare.
Och att de politiker tar intryck av alla synpunkter och stoppar exploateringen.

Återigen ett stort tack till alla engagerade som vill behålla Söderbyskogen!