Samråd

Nu har vi äntligen fått svar från kommunen angående samrådet.....så nu gäller det att mobilisera !

Detaljplanen för Söderby Huvudgård 2:1 kommer att presenteras på stadsbyggnadsnämnden 21 december och kommer troligtvis att gå ut på samråd från och med måndag 9 januari 2017 och sex veckor framåt.