Presentation

Nu finns presentationen från stadbyggnadsnämndsmötet tillgänglig under "länkar"