Nu är det dax !

Samrådsmöte

måndag den 20 februari, kl.19:00

Haninge kommunhus, Skärgårdsalen

Göran Svensson, ordf. Stadsbyggnadsnämnden
kommer på mötet.
Vi hoppas att DU kommer på mötet !