Naturvårdsinventering

Det har utförts en naturvårdsinventering beställd av Haninge kommun som ett oberoende företag som heter Calluna utfört.
Inventeringen stärker det som vi hittills har lyft fram och påvisar höga naturvärden i området som är mycket värt att bevara.
Utredningen hittar ni under länkar.