Mitt i Haninge

Vi lyckades komma med i Mitt i Haninge där vi fick sakligt föra fram varför vi är motståndare till en framtida exploatering av Söderbyskogen

https://mitti.se/nyheter/bostad/motstandet-stora-bostadsprojektet/?omrade=haninge