Möte med stadsbyggnadsnämnden

Nu har vi träffat stadsbyggnadsnämnden och lagt fram varför vi är emot exploateringen av Söderby Huvudgård 2:1.
Måste säga att känslan efter mötet är grym och det verkar som att vi skulle kunna få till en dialog med politikerna.