Information i brevlådan

I helgen har vi informerat alla som bor i Söderby om det politiska läget.
Och vart alla partier står i frågan.
Nu kan du försöka påverka de partier som är för att exploatera och ta bort Söderbyskogen.