Information

Arbetet med att sprida information om exploateringen till alla boende i Söderby har påbörjats.
Varför vi gör det är för att sprida kunskap och skapa engagemang hos alla boende som är motståndare till exploateringen.