Från Haninge kommunfullmäktige - Skövling av Söderbyskogen

https://www.youtube.com/watch?v=a6hG8RgKUuU

Fråga från Mattias Bernhardsson (RS) till Göran Svensson (S) om planerad "skövling" av skogen i Söderby.
Möte med Haninge kommunfullmäktige 2017-04-18 i "Skärgårdssalen" i Haninge kommunhus.