Dagen efter !

Så här dagen efter kan vi bara tacka alla som närvarade på samråds mötet.
Vi känner oss ännu mer motiverade efter mötet och känslan är att vi kan stoppa exploateringen.
När så här många är emot något så måste politikerna lyssna på sina potentiella väljare.