Aktuellt

Skogenkvar.nu bjöd in alla politiker som sitter i Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och hållbarhetsutredningen.
Våra guider Annika och Klas gjorde ett fenomenalt jobb som visade hotade och även andra arter i Söderbyskogen och de fick också chansen att uppleva vilken fins skog det är.
Allting blev mycket lyckat och vi tackar alla de som ställde upp som friviliga, samt de politiker som tog chansen till en naturvandring.

Sommarlovet är över och vi är tillbaka i Söderbyskogens tjänst !
Vi kommer att dela ut flyblad på Haningedagen den 2:a september.
Jag hoppas att vi syns där !!!

I helgen har vi informerat alla som bor i Söderby om det politiska läget.
Och vart alla partier står i frågan.
Nu kan du försöka påverka de partier som är för att exploatera och ta bort Söderbyskogen.