Skogenkvar.nu vill skapa en skyddad naturupplevelse
i norra Haninge. Med stadsnära skog och vikingagravar.

Kom gärna med förslag på hur vi skall utveckla
naturupplevelsen för hela Söderbyskogen.

Maila ditt förslag till forslag@skogenkvar.nu

Skogenkvar.nu är en partipolitisk obunden grupp som arbetar för att bevara Söderbyskogen.

Förskolebarn som använder skogen i pedagogiskt syfte

Kontakta oss